best man alive den jongen hern ass bis 5 auer mueres mat ma gebliwen an huet main computer rem nei formateiert an daat wuar eemol net bei him nee alles per teamviewer (ech bei mir an hien bei him) einfach gesoot genial 100 out of 10.