“Team Fotokëscht seht villmols Merci fir t’Hellef! Heen huet eis net mam Computer am Stach gelooss an lo leeft Alles wei et soll. Nemmen wéider ze empfehlen.”