Einfach Top, super frendlech, super schnell an effizient.
Do missten sech vill “pseudo-Professionnel” Pc-Techniker eng Nuess dovun huelen…
A wann ee mengt et geif net mei goen, dann geet et awer 🙂
MErci 🙂