Huet ma fiert 2 keier geholef an huet ma beid keier eng Leisung gin. Dess keier haat ech problem, dass windows meng HDD net ganz unerkannt huet. Hun him dann iwert Teamviewer Zeugreff op mein PC gin an et huet nemen 10 minuten gedauert an hien haat Leisung font. Me net nemen dat… dobai huet en ma gleichzeitech den Pc besser agestallt. Einfa nemen top Helef bei Problem weu ech 2 Meint drun sutz ant Leisung war iHelef! Nemen ze empfehlen!