Ee neie Video ass komm wou ech iech erkläeren wéi dir kënnt den OS X nei installéieren. Dat hëlleft dir fir den Mac wei nei ze hunn.
Ech hunn och hei ee Text Tutorial falls de wells léiwer Biller & Texter gesinn.


Tutorial