Forecast gëtt dir d’Live Wieder als animatioun Wallpaper.

Wéi geet dat?

Gei op den Wieder App an setzt op da éischter plaatz déi Wieder déi de wëlls als Wallpaper hunn.

Forecast

  • iOS 7 +
  • iPhone & iPod touch
  • 0,72€

Fir manner als iOS 7, installéier Forecast for iOS 6. Falls de een vun deenen zwee keefs, sinn di zwee dann Gratis.

Download Link fonktionnéiert nëmmen wann Cydia installéiert ass.
Fir Cydia ze hunn muss de däin iOS Gerät Jailbreaken.

Jailbreaken

Review Datum: 26. Februar 2014