BytaFont 2 kann dir d’Schrëft vun dengem iOS Gerät wieselen. Op et am ganzen System oder bei engem bestëmmten App, dat ass ganz dir iwwerloos!

Wéi geet dat?

Fir dass dir kënnt d’schrëften installéieren muss dir op Cydia bei den Dossier “Fonts (BytaFont 2)” goen, nodeem de eng Schrëft installéiert hues, gees de an d’BytaFont 2 App a selektionéiers di Schrëft déi de wëlls. Zum Schluss muss de ee Respring maachen. Bei Erweidert kanns de op separat Apps d’Schrëft auswielen.

BytaFont 2

  • iOS 7
  • iPhone & iPod touch & iPad
  • Gratis

Fir iOS 6 oder manner, installéier BytaFont

Download Link fonktionnéiert nëmmen wann Cydia installéiert ass.
Fir Cydia ze hunn muss de däin iOS Gerät Jailbreaken.

Jailbreaken

Review Datum: 31. Januar 2014