An schon ërem kann ech iHellef ëmpfeelen. Mein Laptop lung bei him doheem seit 1joer. An no engem Joer sinn ech ech en sichen komm. An krut alles drop waat ech gebraucht hunn. Ech kéint ërem eng 5 ginn.